Algemene Voorwaarden

Inschrijven 
Voor iedere workshop of productie van TheaterCompany die u wilt volgen, moet u zich afzonderlijk aanmelden. Dat kan via een daarvoor uitgeschreven auditie op de website of social media. 
Workshops die worden georganiseerd en waarin men kan deelnemen zal worden aangegeven op de website. 
Onvolledig ingevulde of niet ondertekende inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen. Met de ondertekende inschrijving gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals ze hieronder omschreven staan, ongeacht of u zich schriftelijk of via internet hebt aangemeld. 

 

Geldigheid inschrijving 
Uw inschrijving is geldig voor de aangegeven duur van een workshop/productie en wordt niet automatisch verlengd. U dient zich dus voor de aanvang van een nieuwe workshop of productie van TheaterCompany opnieuw in te schrijven. 

 

Tijdige aanmelding 
Het aantal plaatsen in een workshop of productie is niet onbeperkt. Het is dan ook raadzaam om u tijdig in te schrijven bij publicatie op de bekende kanalen. Inschrijvingen en auditie uitnodigingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. 

 

Schriftelijke bevestiging 
Na uw inschrijving krijgt u een schriftelijke bevestiging via e-mail toegestuurd. In deze bevestiging staat alle informatie over de door uw aangemelde workshop of productie, zoals tijd en locatie. Voor elke productie dient u eerst auditie te doen! Bewaar deze dus goed! Als er wijzigingen worden doorgevoerd of als een workshop niet doorgaat, ontvangt u hiervan tijdig bericht. In alle andere gevallen verwachten we u op de afgesproken dag en tijd.

Prijzen en betalen 
Indien er voor een productie een deelnemersbijdrage verschuldigd is zal dit worden gecommuniceerd via Email. Na het voldoen van deze deelnemersbijdrage zal definitief inschrijving plaats vinden.  
Alternatieve betalingsmethode d.m.v. contante betaling of overschrijving is mogelijk na overleg met de administratie. Deze betaling dient gedaan te zijn voor aanvang van de 2e les/repetitie van de workshop op Rekeningnummer NL12 Rabo 0370 8584 84 t.n.v. Theatercompany, Almere, onder vermelding van de workshop/productie en naam. Wanneer u na de 2e les/repetitie van de workshop/productie nog niet hebt betaald, ontvangt u een factuur waarop het workshopbedrag is vermeerderd met € 15, – administratiekosten. 

 

Inschrijving annuleren 
Mocht u een inschrijving willen annuleren dan gelden de volgende regels: afmelden kan uitsluitend door een schriftelijke verklaring of e-mail naar de administratie van TheaterCompany te sturen. Tot 2 weken voor aanvang van de cursus/productie is afmelden kosteloos. Vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus/productie betaalt u € 20,–administratiekosten. Let op! Een week voordat een workshop/productie van start gaat, is restitutie van deelnemersbijdrage niet meer mogelijk! 

 

Annulering en wijzigingen 
Vereniging TheaterCompany heeft het recht een cursus/productie te annuleren wegens onvoldoende belangstelling of noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen. 

 

Uitval van lessen 
Bij afwezigheid van een docent wordt de les zo mogelijk vervangen. In overleg met docent en deelnemers kan ook besloten worden een uitgevallen les op een later tijdstip in te halen.

Wat te doen bij ziekte of verhindering 
Indien u ziek bent of door een andere oorzaak verhinderd bent om aanwezig te zijn tijdens de les, dient u zich voor aanvang van de les af te melden bij de docent en in geval van theaterproductie bij de productieleiding (info@theatercompany.nl). Verhindering van de deelnemer geeft geen recht op restitutie of het volgen van een extra les. 

 

Disclaimer gebruik beeldmateriaal 
Voor werving en publiciteit maken we regelmatig gebruik van foto’s die bij onze voorstellingen en presentaties gemaakt zijn. Voor elk Project of workshop wordt een vrijwaringscontract gestuurd omtrent gebruik beeldmateriaal. Deze dient getekend retour te worden gestuurd indien er bezwaar wordt gemaakt zal er alles aan gedaan worden wat in de macht van TheaterCompany ligt om de privacy van die deelnemer te respecteren. Beeldmateriaal wat gemaakt is door anderen dan de aangewezen dan de TheaterCompany neemt TheaterCompany geen verantwoording.  

 

Materiaalkosten
In de deelnemersbijdrage is een (basis) materialentoeslag inbegrepen. Alleen in bijzondere omstandigheden worden extra materiaalkosten in rekening gebracht. Dit zal van te voren kenbaar worden gemaakt . 

 

Aansprakelijkheid 
TheaterCompany is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers en is evenmin aansprakelijk voor ongevallen waarbij deelnemers betrokken zijn in en rondom de gebouwen. Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en TheaterCompany is het Nederlands recht van toepassing.

Vertrouwelijkheid/AVG 
TheaterCompany behandelt gegevens van klanten als vertrouwelijke informatie en zal deze gegevens nooit aan derden verstrekken of ter inzage geven. Wat betreft AVG heeft TheaterCompany een protocol die te allen tijde opvraagbaar zijn.  

 

Copyright 
Het copyright t.a.v. artistieke producten of diensten door deelnemers gemaakt, berust bij TheaterCompany of de makers ervan. Het copyright van de door Theatercompany ontwikkelde workshops, projecten en diensten, berust bij TheaterCompany Deze mogen niet zonder toestemming vooraf door derden gebruikt worden in welke vorm dan ook.  

 

Eigendomsrecht – Intellectueel eigendom 
Het eigendomsrecht t.a.v. artistieke eindproducten door TheaterCompany en haar deelnemers gemaakt, berust bij de maker(s) en TheaterCompany. Het eigendomsrecht van de door TheaterCompany ontwikkelde workshops, projecten en diensten, berust bij TheaterCompany Deze mogen niet zonder toestemming vooraf door derden gebruikt worden in welke vorm dan ook.